Kundreferenser


Bibliotekstjänst AB
Ref. Mats Möller, 0705 - 66 74 95 

Rörmontering
Ref. Stefan Lantz, 0707 - 53 88 30 

Sydsvenska Elektriska AB
Ref. Kerstin Hansson, 046 - 32 55 00

 
Kerfi AB
Ref. Christel Allard, 040 - 25 09 20


Historiska Media
Ref. Lena Amurén, 046 - 33 34 64

Mekana AB
Ref. Martin Paland, 040 - 53 75 50

Brf. Runristaren
Ref. Carl Lövgren, 046 - 13 11 01

Statens Institutionsstyrelse
Ref. Karin Persson, 046 - 31 19 73


YIT ABB Installation AB
Ref. Hans Hjarmarsson, 046 -14 03 17


NVS Installation AB 
Ref. Berne Göransson, 046 - 211 74 55

Eurobib AB
Ref. Thomas Johannesson, 046 - 31 18 00